Celem Kółka jest zapoznanie młodych ludzi z cyfrowymi technikami fotograficznymi oraz komputerową obróbką zdjęć, ale nie tylko. Kółko jest okazją do poznania elementów fizyki, geografii, biologii, historii, do innego spojrzenia na otaczającą przyrodę i zabytki. Priorytetem we wszystkich działaniach będzie pokazanie młodzieży innego spojrzenia na otaczający świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju
Kółko rozpoczęło swoją działalność 1 września 2007 .Większość uczestników posiada własne aparaty fotograficzne, oprócz tego do dyspozycji jest: aparat zakupiony przez dyrekcję SP3 w Tarnobrzegu. Kółko obsługuje imprezy szkolne, ma własną gazetkę ścienną, a także stronę internetową udostępniającą efekty pracy uczniów skupionych w Kółku. Dzieci uczestniczą w zajęciach plenerowych oraz warsztatowych.